ALCAT NORWAY
Candida Albicans
Candida Albicans

Din Matintoleransetest vil vise om du har candida.

Candida albicans er absolutt ikke noe næringsmiddel, men en encellet gjærsopp som normalt lever på kroppens inn- og utvendige overflater.
God helse er avhengig av en fin balanse mellom de konstant vennlige og nyttige organismene i innvollene våre,
og de som har egenskaper som kan gjøre skade.

Candida organismen kan under bestemte forhold bli sykdomsskapene og kan være årsak til en rekke symptomer.
Disse kan være psykisk, f.eks depresjon, engstelse, manglende konsentrasjonsevne og dårlig hukommelse.
I tillegg kan den skape rene fysiske plager som kvalme, magesmerter og oppblåst mage, hudproblemer, hodepine,
bihulebetennelse, blærebetennelse, betennelse (thrush) i munn og svelg evt også i vagina, PMS, leddsmerter og –stivhet, tretthet,
overfølsomhet for mat og kjemikalier, stadig trang til sukker og alkohol, hypoglycaemia osv.
At man har slike symptomer beviser imidlertid ikke at det er candida som er årsaken.

De spesielle forhold som gjør at candida blir sykdomsfremkallende kan være:

• Hyppig, eller langvarig bruk av antibiotika samt ett enkelt måltid som gir 
• Trush eller diare
• Steroider, oralt eller inhalert
• Mage- tarmbetennelse
• P-pille bruk
• Diett som inneholder mye raffinert hydrokarboner
• Dårlig kontrollert diabetes
• Indikasjoner på dårlig immforsvar som hyppige infeksjoner.     

Antibiotika og mage-tarmbetennelse dreper eller skyller ut de nyttige bakteriene og gir de potensielt skadelige candida
mulighet til å spre seg som sopp eller som sykdomsfremkaller. Steroider, hormoner og rik sukkerdiett tilfører candida ytterligere
næring og gir den mulighet til å spre seg enda mer, mens et dårlig immunsystem tillater skadelige organismer å få fotfeste.

Den encellede candida utvikler tentakler som kan trenge gjennom tarmveggen og enten ta opp sukker fra blodstrømmen og
derved skape underskudd på sukker, eller slite seg løs og spre seg til andre deler av kroppsvevet hvor den danner nye kolonier.
Denne gjennomtregningen kan øke sannsynligheten for reaksjoner på næringsmidler som passerer gjennom den såre tarmen.
I tillegg frigjør candida giftstoffer som kan skade immunsystemet eller enkelte organer, inkludert skjoldbruskkjertelen,
og skaper derved en generell følelse av å være uvel. Selv om candida antas å kunne fremkalle alvorlige og varierte
symptomer viser erfaring at de fleste klienter bare opplever milde til moderate symptomer i forbindelse med PMS, IBS og sukkermangel.